رهنما برای نمایش دهنده گان

من برنامه ریزی شده پرداخت را دریافت نکردم، چه باید بکنم؟

این طور مورد به چند دلیل به وجود می توان آمد. معمولا بدین دلیل ارائه اطلاعات بانکی نادرست، تاخیر کردن بانکی داخلی و یا مشکلات فنی با پی پال. همچنین ممکن است که درخواست پرداخت شما هنوز در بخش تجزیه ای در مدت است. لطفا در هر وضعیت اشکال با ما تماس بگیرید