سیاسی حریم خصوصی

سیاسی حریم خصوصی

Adnow (که از این به بعد "شرکت" نامیده می شود) یک پلتفرم تبلیغاتی آنلاین (برخط) می باشد و تخصص آن ارائه کمپین های اینترنتی تبلیغاتی می باشد. به منظور ارائه خدمات اینترنتی تبلیغاتی، شرکت از تکنولوژی پلتفرم خودش “Adnow” که (از این به بعد “Adnow”) نامیده می شود، استفاده می کند.

شرکت امکان دسترسی آگهی دهندهایش ("مشتریان") به پلتفرم " اُدنو" را فراهم می کند، آگهی های تبلیغ کنندگان را برای مشتریان بالقوه- کاربران- نمایش می دهد. شرکت ممکن است در خلال پردازش خدمات اینترنتی تبلیغات اطلاعات خصوصی گمنام را جمع آوری کند.

شرکت تلاش می کند اطلاعات کاربرانش را حفظ و حراست کند. شرکت، بمنظور حفاظت بهتر از حریم خصوصی کاربرانش، این سیاست حریم خصوصی را با توجه به نوع اطلاعات جمع آوری شده، حفاظت از این اطلاعات و روش های "انتخاب/امتناع" از هر مجموعه ای از اطلاعات کاربران ارائه می دهد.

مقررات سیاست حریم خصوصی، شرکت را در مورد جمع آوری و حفاظت از اطلاعات راهنمایی می کنند.

1- شرکت موظف است مقررات اصلی " اُدنو "، اصول و مقررات پردازش اطلاعات، نوع و مقدار اطلاعات جمع آوری شده توسط "پایک" را به مشتریان و کاربران اطلاع دهد.

شرکت تحت هیچ شرایطی اطلاعات خصوصی کاربران را پردازش نمی کند مگر اینکه کاربران اطلاعات خصوصی طی تماس مستقیم، به شرکت این اجازه را داده باشند.

2- اطلاعات "" اُدنو و کاربران

هنگام ارائه خدمات تبلیغ اینترنتی، ممکن است "پایک" اطلاعات ناشناس کاربران درباره آدرس IP دستگاه کاربر، ارائه دهنده خدمات اینترنتی، نوع، زبان مرورگر مورد استفاده، و نسخه سیستم عامل نصب شده روی دستگاه کاربر، اطلاعات سایت های دیدارشده کاربر از قبیل آدرس (URL) را دریک صفحه اینترنتی که حاوی اطلاعت کاربر و کلیک های تبلیغاتی روی آنها است را نمایش دهد.

اطلاعات کاربر که توسط پلتفرم شرکت جمع آوری می شود اطلاعات آماری است.

3- فایل های کوکی

کوکی ها فایل های کوچکی هستند که اُدنو (با اجازه شما) از طریق مرورگروب به هارد دستگاه شما ارسال می کند تا بتواند سایت ها یا سیستم های ارائه دهنده خدمات مرورگر شما را بشناسد و اطلاعات خاصی را بگیرد و بیاد بیاورد.

مشتریان شرکت می توانند از پایگاه اطلاعاتی خودشان که ممکن است حاوی اطلاعات خصوصی باشد استفاده کنند. دراینصورت، اطلاعات خصوصی تنها توسط این مشتری برای هدف گذاری کمپین های تبلیغاتی خودشان استفاده می شوند.

4- شرکت از اطلاعات کاربران جه استفاده ای می کند؟

- برای ارائه بهتر خدمات شرکت

- برای بهبود سرویس شرکت

- برای پیاده سازی نمایش تبلیغات هدفمند

- برای تحقیقات آماری؛

5- محرمانگی

شرکت به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات دریافت شده از کاربر را در اختیار اشخاص ثالث قراردهد، به استنثای مواردی که شخص ثالث از طرف شرکت، انحصاراً برای ارائه خدمات تبلیغات اینترنتی توسط اُدنو فعالیت می کند. شرکت تنها و انحصاراً مجاز است اطلاعات کاربر را طبق مواردی که درقانون مصوب انگلستان و ویلز تصریح شده است بصورت ناشناس در اختیاراشخاص ثالث قراردهد. برای پردازش پرداخت های مشتریان، از خدمات ارائه دهندگان تایید شده سرویس پرداخت استفاده می کنیم. مطابق با توصیه های شورای استانداردهای ایمنی صنعت کارت پرداخت، با استفاده از رمزگذاری لایه حمل و نقل- TLS 1.2 و لایه کاربرد با الگوریتم AES و کلید طول 256 بیتی، از اطلاعات ریز مشتریان حفاظت می کنیم.

6- حق "انتخاب/امتناع"

هرکاربری حق دارد جمع آوری اطلاعات آماری کاربری از طریق پردازه «انتخاب/امتناع» («Opt-Out») را ممنوع کند.