خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

رهنما برای نمایش دهنده گان

کد جوا اسکریپت را قرار گیریفت ولی نمایش نمی دهد٬ چی کار کنم؟

تنها ۳ دقیقه از لحظه ای که شما نصب کد جاوا اسکریپت صب کردید تا دیدن ویجت آدنا. اگر ویجت پس از ۳ دقیقه دریافت نشد با ما تماس بگیرید