پشتیبانی اگهی دهنده گان

برای آگهی دهندگان چیست؟ Adnow

یک سکوی سلف سرویس آگهی بومی می باشد و برای ایجاد آگهی های مقیاس پذیر داده محور، و تبلیغات پویا برای ارسال مستقیم به مخاطبان کاربرد دارد. فرم منحصر به فرد از تبلیغات بومی که محتوای با کیفیت بالا را از طریق واحدهای آگهی بومی که با طراحی و حس وب سایتی که در آن نشان داده می شود مطابقت دارند در پلت فرم موجود ادغام می کند