پشتیبانی اگهی دهنده گان

قابلیت قرار دادن هدف شما چه هستند؟

دارای قابلیت هدف قرار دادن زیر است: - ژئو هدف قرار دادن بر پایه کشور - دسکتاپ و موبایل با هدف قرار دادن Adnow