پشتیبانی اگهی دهنده گان

مناقصه زنده چیست و چگونه کار می کند؟

مناقصه زنده تنها روش عادلانه ومناسب خرید و فروش رسانه ها می باشد.این بازاری است که در آن به جای تیم فروش حامی ناشر،خود فرد کنترل قیمت های ارائه شده را در دست دارد. علاوه براین، این بازار شامل جامعترین قابلیتهای هدف گذاری می باشد زیرا آگهی دهنده ها می توانند بر اساس رفتار قبلی کاربران ، سلیقه های خرید و غیره، مصرف کننده ها را پیدا کنند