پشتیبانی اگهی دهنده گان

چگونه قیمت ها در تبلیغات خودتان را تنظیم می کنید؟

براساس الگوریتم پویای مناقصه Adnow قیمت ها بصورت پویا برای آگهی های شما تنظیم می شوند. شما می توانید بین قیمت پایین تر در هر برداشت (impression)و برداشت گران تر با CTR بالاتر (از طریق نرخ کلیک) را انتخاب نمایید.اکثر اوقات ، تبلیغ کننده ها با قیمت های بالاتری برنده مناقصه ها می شوند، بنابراین Adnow برداشت های بیشتری ارائه می دهد