راهنما برای اگهی دهنده گان

حداقل خرید چیست؟

حاقل مبلغ 10دلار می باشد. توصیه می کنیم کمپین هایی با مبالغ قابل توجهی برای برداشتها راه اندازی کنید تا سکوی مناقصه ما امکان بیشتری برای بهینه سازی کمپین ها داشته باشد (بیشتر از 500،000 برداشت). بودجه کمپین های آزمایشی مشتریان ما از100K تا 500K دلار می باشد