خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

رهنما برای نمایش دهنده گان

از چی طریق شروع کنم؟

لطفا با ما تماس بگیرید و یا خودتان عوضو سایت شوید و سایت خود ورود کنید. بعد از آن که سایت شما با موفق چک کرده شد، می توانید نسختین ویجت بسازید و کسب درآمد را شروع کنید